Ånglok E
Jeco/Liliput

Kanonfint lok som Jeco tagit fram med hjälp av Liliput. Går fantastiskt fint och ljudet låter mycket trovärdigt. Det enda jag vet nu som jag kommer att fixa mekaniskt, är att addera lite vikt i pannan då loket är lite för lätt. Däremot pillrar jag desto mer med dekoderinställningar och här kommer en lista på mina ändringar:

OBS! Gäller lok med Zimo ljuddekoder

Först lite inledande fix. Spärrar för analog körning för säkerhets skull. Biten för lång adress sätts men CV17/18 måste sättas rätt först. Lysdioden som simulerar öppen lucka till eldstaden lyste även med F3 till (långa signalen) vilket var lite knasigt.

CVFrån -> TillBeskrivning
29 14 -> 42 Ej analogt och lång adress (CV17/18 är satt till 1189)
33 1 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
34 2 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
35 4 -> 0 F1 ska ej styra någon utgång
36 8 -> 0 F2 ska ej styra någon utgång
37 1 -> 0 F3 ska ej styra någon utgång
38 4 -> 0 F4 ska ej styra någon utgång
39 2 -> 4 Hyttlampa på F5 i stället
40 16 -> 0 F6 ska ej styra någon utgång
41 4 -> 0 F7 ska ej styra någon utgång
42 8 -> 8 F8 styr också eldstads-lysdiod
61 0 -> 97 Alternativ funktionsmappning för att klara ändring av CV39
155 6 -> 18 Rangering på F18 halvfart
156 6 -> 0 Ingen rappare reaktion

Flyttar vissa, och tar bort flera manuella ljudeffekter.

CVFrån -> TillBeskrivning
516 26 -> 32 Kort vissla till knapp F2
517 0 -> 160 Volym korta visslan lite svagare
518 8 -> 0 Ej loopande ljud på korta visslan (F2)
520 0 -> 160 Volym långa visslan (F3) lite svagare
521 8 -> 0 Ej loopande ljud på långa visslan (F3)
522 32 -> 0 Ej vissla på F4
528 0 -> 34 Lägger luftpumpen på F6
529 0 -> 30 Volym luftpump
530 0 -> 8 Luftpump går konstant med F6 till
531 0 -> 33 Koppelljud med F7 till
532 0 -> 64 Volym koppelljud
534 0 -> 26 Lägger kolskyffling på F8
535 0 -> 64 Volym kolskyffling
536 0 -> 8 Kolskyffling går konstant med F8 till
537 34 -> 0 Tar bort ljud på F9 (ljudsnutten alltså)
543 33 -> 0 Tar bort ljud på F11
546 28 -> 0 Tar bort ljud på F12
549 29 -> 0 Tar bort ljud på F13
574 23 -> 15 Volym på boiler sänkt något
578 46 -> 70 Volym på bromsgnissel höjt något
584 64 -> 64 Volym på auto-pysarna
748 64 -> 16 Volym på random injektor sänkt
753 23 -> 0 Tar bort random pysar - nu bara vid start

Justering av ljud och volym. Det brukar alltid bli så att man får sänka volymen. Här satte jag huvudvolymen så att ljudet från ångstötarna lät bra följt av finjustering av övriga ljud. Sen tycker jag att mute-funktionen är bra så man kan tysta loket när det kör in i tågmagasinet.

CVFrån -> TillBeskrivning
266 75 -> 40 Huvud-volymen sänks lite (lagom ångstötsljud)
267 90 -> 100 Lite trim för 4 ångstötar/hjulvarv
310 8 -> 15 Ljud till/från nu på F15
311 8 -> 15 Ljud till/från nu på F15
312 7 -> 4 Pysljud på F4
313 0 -> 110 Knapp F10 som Mute - skippar manuellt injektorljud
314 0 -> 32 Mute fade in/out time

Sen lite fix vad gäller belysning. I växlingsläge (rangering) är det svagt ljus i båda ändar. Jag kan också styra lyktorna individuellt fram/bak. Fram med F13 dimmat och då även fullt ljus fram med F1 (knappen Halv). Bak med F11 som då ger fullt ljus direkt.

CVFrån -> TillBeskrivning
430 0 -> 1 F1 ger fullt ljus i fronten om F13 är till
431 0 -> 141 13+128 (F13 + förreglingsflagga)
432 0 -> 14 14=front-utgång
434 0 -> 14 14=front-utgång
436 0 -> 13 F13 tänder i fronten
438 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
440 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508 vid backgång
442 0 -> 11 F11 tänder bak
444 0 -> 15 Bakre utgång med full styrka
446 0 -> 15 Bakre utgång med full styrka vid backgång
448 0 -> 15 Dimmat ljus fram och bak vid växling
450 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
451 0 -> 47 47=bakre-utgång med styrka enl CV508
452 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
453 0 -> 47 47=bakre-utgång med styrka enl CV508
508 0 -> 8 Ljusstyrka "Sparlåga", 8 är lägsta möjliga

Jag ser inget behov av att styra ljudeffekter andra än visslan, pysarna, luftpumpen, kopplet och kolning manuellt. Däremot saknade jag automatik på ljudet från luftpumpen vilket jag la in på en ledig plats. Antar att jag får finjustera intervall och gångtid efter kommande fullskalestudier.

CVFrån -> TillBeskrivning
327 0 -> 200 Random pump min tidsinterval
328 0 -> 240 Random pump max tidsinterval
329 0 -> 12 Random pump gångtid
756 0 -> 34 Random pump ljud nr
757 0 -> 30 Random pump volym
758 0 -> 72 Random pump styrkod

Se nu inte dessa inställningar som en rekommendation. Snarare som tips på vilka CV-värden man kan pillra med. Jag har ju t ex väldigt låg ljudnivå då min bana blir liten och jag själv sitter i mitten.

Tror jag är nöjd med inställningarna nu. Här är en bild som visar min knapplayout:

Nästa steg blir nu att lyfta på panna och hytt för att med lite bly höja lokets vikt......