Ellok Ma 788
Jeco

Gäller lok med Zimo ljuddekoder

Först lite inledande fix. Spärrar för analog körning för säkerhets skull. Biten för lång adress sätts men CV17/18 måste sättas rätt först.

CVFrån -> TillBeskrivning
266 160 -> 12 Huvud-volymen sänks (jisses va högt det var)
9 0 -> 55 Motorstyrning - Märkligt att den var satt till 0
273 0 -> 20 Lite startfördröjning
127 1 -> 0 Ej riktningsstyrd övre strålkastare
128 2 -> 0 Ej riktningsstyrd övre strålkastare
29 14 -> 42 Ej analogt och lång adress (CV17/18 är satt till 788)
33 1 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
34 2 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
35 12 -> 0 F1 ska ej styra någon utgång via denna CV

Lite ostrukturerat än så länge och det kommer mycket mera....