Ellok Du 297 och 338

CV-inställningar

Jag använder ESU Lok Programmer så här blir det skärmbilder från det programmet.Kontaktorljudet är lite störande så jag sänkte volymen på det.